Napisz do nas Odwiedź nas na Facebooku

Avalon School

Czym jest Avalon Quantum English?

Avalon Quantum English ( AQE ) to nowoczesna metoda nauczania języka angielskiego stworzona w Londynie w Avalon School of English przez grupę wykwalifikowanych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem. Avalon Quantum English to prosta, efektywna i przyjemna metoda, którą od 1996 roku nauczylismy mówić tysiące studentów.

 

Czy Avalon Quantum English gwarantuje postęp?

Avalon Quantum English gwarantuje, że student przełamie barierę strachu, zacznie mówić płynnie i z pewnością siebie.

 

Kto uczy Avalon Quantum English?

Avalon School of English jest szkołą w centrum Londynu powstałą w 1996 roku. Od 2005 roku posiada akredytację British Council. W ciągu ostatnich kilku lat szkoły językowe poza granicami Wielkiej Brytanii zaczęły używać Avalon Quantum English między innymi we Francji, Brazylii, Chinach, Ukrainie, Czechach i oczywiście Polsce.

 

Dlaczego studenci wybierają Avalon Quantum English?

• Metoda Przynosząca Efekty – podręczniki nie zawierają odpowiedzi i tłumaczeń co oznacza, że student

uczy się szybko mówić i myśleć po angielsku.

• Brytyjscy Autorzy – metoda napisana przez wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem.

• Możliwość studiowania w Avalon School of English w Londynie po atrakcyjnych cenach.

• Nowoczesny język – uaktualniony 4 razy od 1996 roku

 

Główne założenia Avalon Quantum English

Pytanie i odpowiedź

Nauczyciel zadaje dwa razy pytanie z naturalną prędkością na które student musi odpowiedzieć pełnym zdaniem jednocześnie ucząc się rozumienia naturalnej mowy od pierwszej lekcji.

Korekta błędów

Jest podstawą postępu. Za każdym razem kiedy student odpowiada na pytanie nauczyciel koryguje błędy, co oznacza, że bardzo szybko przyswaja nowo poznany materiał.

Komunikowanie

Celem każdej lekcji jest zachęcenie studenta, aby wypowiedział się na wiele różnych tematów, wyraził swoje opinie, emocje czy doświadczenie. Zawarte w podręcznikach pytania, słownictwo, gramatyka pomogą studentom w osiągnięciu jednego celu – swobodna rozmowa z drugą osobą.

Powtórki

Jeśli student chce opanować język szybko, musi ćwiczyć, co oznacza ciągłe powtarzanie tego samego słownictwa i zasad gramatycznych. Zadaniem nauczyciela jest poprawienie każdej pomyłki studenta. Nie chcemy, aby student ukończył kurs bez znajomości podstawowych zagadnień.

Postęp

Zanim student rozpocznie naukę, sprawdzany jest jego poziom znajomości języka, po czym kierowany jest do odpowiedniej grupy. Każde zajęcia składają się z dwóch części, gdzie na pierwszej części powtarzany jest materiał z poprzednich zajęć, a na drugiej nauczyciel przechodzi do nowego materiału. Student zawsze wychodzi z lekcji znając nowe słownictwo i zagadnienia gramatyczne.

Używanie tablicy

Na zajęciach Avalon Quantum English zagadnienia gramatyczne i słownictwo wyjaśniane są w języku angielskim. Jeśli student nie potrafi zrozumieć o czym jest mowa nauczyciele używają tablicy do graficznego przedstawienia danego zagadnienia. Z własnego doświadczenia wiemy, że taki sposób nauki pozytywnie wpływa na postęp studenta i na dynamikę zajęć.

Samo-satysfakcja

Zawsze staramy się, aby studenci uczący się AQE byli zadowoleni i korzystali jak najwięcej z każdych zajęć. Nasi nauczyciele szkoleni są w taki sposób, aby każda lekcja była interesująca i dynamiczna. Mają pełną swobodę do tego, żeby zmienić pytanie lub zadać dodatkowe. Ta sama reguła dotyczy studentów czyli mają pełną swobodę do swojej własnej odpowiedzi. Wiemy z własnego doświadczenia, iż szczęśliwi studenci przyswajają wiedzę dużo szybciej.

__________________________

LINKI: www.avalonschool.co.uk