Napisz do nas Odwiedź nas na Facebooku

Kursy komputerowe

1. Podstawowy kurs komputerowy.

a) Wprowadzenie

 • wprowadzenie, podstawowe pojęcia stosowane w informatyce
 • omówienie sprzętu komputerowego
 • oprogramowanie systemowe, użytkowe, narzędziowe

b) Windows

 • omówienie pulpitu, obsługa myszki, przycisk START – uruchamianie programów, pasek zadań
 • operacje na plikach, dyskach, folderach – tworzenie, kopiowanie, kasowanie
 • instalacja i uruchamianie programów – dysk twardy, dyskietka, CD-ROM, DVD
 • akcesoria WINDOWS – grafika – PAINT, edytor WORD PAD – zasady edycji tekstu
 • narzędzia systemowe – panel sterowania: ustawienia pracy komputera:

– konta użytkowników

– pulpit

– internet

 • drukarki – omówienie, podział, instalacja drukarek, ustawienia wydruku

c) Word

 • wprowadzanie i redagowanie tekstu, atrybuty tekstu, zapis pliku
 • pisownia i gramatyka, wprowadzenie elementów graficznych
 • szablony, kreatory typowych dokumentów,
 • akapity, kolumny, zestawienia tebelatyczne
 • określenie parametrów wydruku

d) Excel

 • wypełnianie arkusza danymi, formaty danych, kopiowanie, przenoszenie danych
 • komórka, arkusz, kolumny i wiersze – wstawianie, formatowanie i kasowanie elementów
 • podstawowe operacje na danych – formuły, funkcje, autosumowanie
 • kreator wykresów
 • przykłady zastosowań

e) Powerpoint

 • wprowadzenie do PowerPoint:
 • szablony, kreator prezentacji multimedialnej
 • nowa prezentacja – budowanie slajdów
 • animacje, przejścia slajdów

f) Internet

 • wprowadzenie do Internetu – sprzęt i oprogramowanie, dostawcy usług internetowych
 • przeglądanie stron WWW, wyszukiwanie informacji, Google
 • portale internetowe – Wirtualna Polska, Onet, Interia, …
 • poczta elektroniczna – e-mail, załączniki.
 • pobieranie i instalacja
 • czaty, MP3, SMS z komputera, Skype, GG , telefon internetowy.

 

2. Kurs Excel – podstawowy

a) Wprowadzenie

 • Do czego służy Excel?
 • Pasek narzędzi
 • Zeszyt i arkusze
 • Poruszanie się po arkuszu
 • Otwieranie i zapisywanie plików
 • Zarządzanie arkuszami

b) Edycja

 • Wpisywanie danych do komórki
 • Tekst, liczba, data
 • Edycja zawartości komórek
 • Zaznaczanie komórki, zakresu, wielu zakresów (mysz i klawiatura)
 • Zaznaczanie kolumn, wierszy, całego arkusza

c) Formatowanie

 • Liczbowe
 • Zmiana czcionki
 • Obramowanie i deseń
 • Formatowanie kolumn i wierszy

d) Formuły

 • Odwołania do komórek
 • Proste formuły
 • Funkcje suma, średnia, maksimum, minimum
 • Autosuma
 • Błędy w formułach

e) Podstawowe narzędzia

 • Autofiltr – podstawy
 • Sortowanie – podstawy
 • Sprawdzanie pisowni
 • Komentarze

f) Wykresy

 • Wstawianie wykresu
 • Przygotowanie danych
 • Różne typy wykresów
 • Edycja serii danych
 • Edycja osi
 • Osadzanie wykresu

g) Drukowanie

 • Obszar wydruku
 • Marginesy
 • Nagłówki kolumn na wydrukach
 • Nagłówek i stopka

 

3. Kurs Excel – średniozawansowany, zawansowany

a) Wprowadzenie , powtórzenie z zakresu podstawowego

 • Edycja
 • Formatowanie
 • Formuły
 • Podstawowe narz ędzia
 • Wykresy

b) Serie i autonumerowanie

 • Liczby
 • Tekst
 • Listy niestandardowe
 • Kopiowanie
 • Kopiowanie formatów
 • Daty

c) Data i czas

 • Czym jest data?
 • Formuły z użyciem dat
 • Czas
 • Formuły z użyciem dat
 • Porównanie i formatowanie dat

d) Formatowanie

 • Różnica między wartością a formatowaniem
 • Format księgowy i walutowy
 • Format naukowy i ułamkowy
 • Formatowanie niestandartowe

e) Formuły

 • Odwołania do komórek
 • Proste formuły
 • Autosuma: suma, średnia, maksimum, minimum
 • Funkcje tekstowe: lewy, prawy, fragment.tekstu, wartość
 • Funkcje daty: data, data.wartość, dzień.tyg, dziś()
 • Funkcje logiczne: JEŻELI, ORAZ, LUB
 • Inne: WYSZUKAJ.PIONOWO, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI
 • Błędy w formułach

f) Autofiltr

 • Prawidłowe zakładanie autofiltru
 • Podstawowe filtrowanie
 • Filtrowanie niestandardowe
 • Czego nie da się zrobić za pomocą autofiltru?
 • Filtrowanie tekstu

g) Wykresy

 • Wstawianie wykresu
 • Przygotowanie danych
 • Różne typy wykresów
 • Edycja serii danych
 • Edycja osi
 • Osadzanie wykresu

h) Tabele przestawne

 • Co to jest?
 • Prawidłowy zakres danych
 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Edycja
 • Wykres przestawny

i) Sprawdzanie poprawności

 • Na czym polega
 • Zakładanie sprawdzania poprawności na różne zakresy
 • Komunikat wejściowy
 • Komunikat o błędzie
 • Różne typy komunikatów o błędach

j) Sortowanie

 • Do 3 kryteriów
 • Powyżej 3 kryteriów
 • Sortowanie niestandardowe

k) Ochrona Arkusza

 • Na czym polega ochrona Arkusza i skoroszytu
 • Blokowanie komórek
 • Ukrywanie komórek
 • Opcje ochrony arkusza
 • Ochrona skoroszytu

l) Drukowanie

 • Obszar wydruku
 • Marginesy
 • Nagłówki kolumn na wydrukach
 • Nagłówek i stopka
 • Konstrukcja okna programu

 

4. Kurs Word – podstawowy

a) Podstawy pracy z edytorem MS Word

 • Paski narzędzi
 • Menu

b) Praca z dokumentem

 • Wprowadzanie i poprawianie tekstu
 • Narzędzia kopiowania i wklejania
 • Przenoszenie fragmentów tekstu

c) Tekst i akapity

 • Podstawowe efekty czcionek
 • Krój, rozmiar i kolor czcionki
 • Indeksy górne i dolne
 • Wyrównanie akapitu
 • Odstępy przed i po akapicie
 • Wcięcie akapitu
 • Interlinia
 • Numeracja i konspekty

d) Właściwości dokumentu

 • Marginesy
 • Orientacja strony
 • Nagłówek i stopka
 • Numeracja stron
 • Wydruk dokumentu

e) Tworzenie tabel

 • Wstawianie i modyfikacja tabel
 • Wyrównanie tekstu w komórkach
 • Zmiana rozmiarów kolumn i wierszy
 • Scalanie komórek

f) Narzędzia graficzne MS Word

 • Wstawianie znaków semigraficznych
 • Funkcje wstawiania obrazów
 • Obrazy Clip-Art.
 • Obrazy z pliku