Napisz do nas Odwiedź nas na Facebooku

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA 
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest PLATYPUS Anna Kacpura z siedzibą w miejscowości Korabiewice 83, 96-330 Puszcza Mariańska, tel. +48660717939.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane głownie w celu uzyskiwania informacji teleadresowych.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
  4. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez okres uzależniony od celu przetwarzania (okres trwania umowy, zewnętrznych wymogów prawnych tj. konieczności przechowywania dokumentów księgowych, okresu przedawnienia roszczeń a także regulacji pozwalających zapewnić bieżące działanie Szkoły Języków Obcych OKEJ).
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.
  6. Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla umożliwienia świadczenia przez Administratora usług na Państwa rzecz.
  9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
  10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Wszelkie pytania z RODO prosimy kierować pod adres

angielskimszczonow@gmail.com