Napisz do nas Odwiedź nas na Facebooku

Talking Kids

Nowoczesna i wyjątkowo skuteczna metoda nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i z młodszych klas szkół podstawowych, oparta na założeniach metod bezpośrednich.

Na kursach stosujących metodę TALKING KIDS dzieci uczą się całościowo struktur języka, ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie w ściśle zaplanowany przez autora sposób. System powtarzania wprowadzonego materialu zapewnia rzeczywiste jego opanowanie.

Jednocześnie przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji dzieci, a żeby nie dopuścić do znużenia wprowadzane są elementy zabaw językowych.

Nauka na zajęciach jest uzupełniana poprzez dodatkowe materiały w postaci nagrań oraz podręczników, z których dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia nabytych na zajęciach umiejętności.

_______________________

LINKI: www.talkingkids.com